Nota prawna

§1

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, numer oraz czas przechowywania. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Przeznaczone są one do korzystania z niniejszej strony internetowej (dalej jako „Serwis”). Co istotne informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła, a co za tym idzie – strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

§2

Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies poprzez zaznaczenie albo ustawienie odpowiedniego pola w swojej przeglądarce. I tak:

 • w przeglądarce Mozilla Firefox należy wejść w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
 • w przeglądarce Microsoft Internet Explorer należy wejść w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
 • w przeglądarce Google Chrome należy wejść w „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome” (trzy poziome kreski w prawym górnym rogu przeglądarki) i wybrać zakładkę Ustawienia”, następnie należy przejść do ustawień zaawansowanych, a tam kliknąć na „Ustawienia treści” przy Prywatności.
 • w przeglądarce Opera należy wejść w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje”, tam wybrać „Zaawansowane” i na końcu „Ciasteczka”.
 • w smartfonach oraz tabletach istnieją często inne zasady wyłączenia plików cookies dlatego warto zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia.

§3

Pliki cookies używane w Serwisie umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Ciasteczka będą wykorzystywane jedynie w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania Serwisu, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na Serwisie oraz do celów statystycznych. Powyższe prowadzi do podwyższania jakości Serwisu oraz dopasowania go do potrzeb odwiedzających. Należy zaznaczyć, że właściciel Serwisu nie będzie wykorzystywać Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

§4

W ramach Serwisu stosowane są plików: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • „sesyjne” pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie muszą być one aktywne.
 • „stałe” pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku (modyfikacji tego czasu można dokonać w ustawieniach przeglądarki) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Te pliki ułatwiają korzystanie z Serwisu poprzez np. zapamiętywanie rozdzielczości albo układu treści.

§5

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) należy wskazać, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Mateusz Tuński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Mateusz Tuński z siedzibą w Brzegu
 • Zgodnie z RODO użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Zasady związane z realizacją uprawnień wymienionych powyżej zostały opisane w art. 16 – 21 RODO.
 • W ramach Serwisu zbierane są dane jedynie dla zgodnych z prawem celów oraz są one przetwarza zgodnie z prawem. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w trakcie odwiedzania Serwisu przez użytkowników w celu zapoznania się z prezentowanymi tam treściami. W ramach Serwisu nie są przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych.
 • W ramach Serwisu zbierane są następujące dane osobowe użytkowników: adres IP. Dane te są zbierane i przetwarzane w celu realizacji usług udostępnionych w ramach Serwisu oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na usług w ramach Serwisu (m.in. Google LLC z uwagi na wykorzystywanie poczty Gmail oraz Google Analitics). Wszystkie podmioty, które uzyskują prawo do przetwarzanie danych osobowych użytkowników zapewniają stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane na podstawie zgody użytkownika lub w oparciu o uzasadniony interes administratora danych. W przypadku danych, które wymagają zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, przy czym nie krócej jak do momentu przedawnienia roszczeń, które użytkownik lub właściciel Serwisu mogliby uzyskać w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku danych, które są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora danych i które nie wymagają dodatkowej zgody użytkownika dane osobowe są przetwarzane tak długu jak długo istnieje uzasadniony interes administratora danych lub do momentu sprzeciwienia się użytkownika, którego dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu (o ile prawo przyznaje mu takie uprawnienie).
 • Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo nawet uniemożliwić pełne korzystanie z usług dostępnych w Serwisie.
 • Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku Polski jest to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa