Adwokat

Mówca

Prywatnie

Adwokat

Jestem adwokatem, który swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w trakcie procesów sadowych, negocjacji, prelekcji i warsztatów. Jeśli nie bronię interesów klientów na salach rozpraw to doradzam przedsiębiorcom i wspieram ich w procesie negocjacji umów. Bez względu na to gdzie jestem z moim klientem to zawsze działam w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć jego interesy oraz aby uprzedzić go o ewentualnych ryzykach podjęcia danej decyzji biznesowej lub procesowej.

Z uwagi na to, że prawo cały czas „żyje” regularnie uczestniczę w prestiżowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach prowadzonych przez najlepszych praktyków z danej branży. Przykładowo uczestniczyłem w licznych szkoleniach dotyczących umów z zakresu IT, zabezpieczania tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach przetargów, odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych, audytów z zakresu praw własności intelektualnej.

Dzięki bogatemu doświadczeniu na salach rozpraw jestem w stanie przewidzieć jakie zapisy w umowach, porozumieniach lub ugodach zapewniają dobrą pozycję wyjściową w przypadku pojawienia się sporu sądowego lub arbitrażowego, a to z kolei przekłada się na liczne sukcesy w tego typu sporach.

Już od czasów studiów interesowało mnie przede wszystkim praktyczne podejście do problemów prawnych, co też znalazło wyraz w mojej pracy magisterskiej, która nosiła tytuł „Zarzut przedawnienia i skuteczność jego podnoszenia przed sądami w latach 2008 – 2010”. Pracę pisałem pod patronatem prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego.

Aktualnie poza tym, że świadczę usługi w ramach kancelarii indywidualnej to dodatkowo działam w ramach spółki partnerskiej adwokatów z którą to stale współpracują komornicy, rzecznicy patentowi, księgowi jak również inni adwokaci oraz radcowie prawni.

W zakresie mojego doświadczenia zawodowe można wyróżnić przykładowo:

  • reprezentację klientów w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, w tym reprezentacja przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentację klientów w trakcie negocjacji m.in. umów inwestycyjnych, ramowych umów współpracy w zakresie świadczenia usług IT, ramowych umów współpracy w zakresie marketingu i reklamy, ramowych umów współpracy w zakresie produkcji towarów, umów agencyjnych;
  • reprezentację klientów w trakcie negocjacji i procesów związanych m.in. z naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów i utworów zależnych, naruszaniem praw do wizerunku;
  • przygotowywanie audytów z zakresu prawa autorskiego i tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i praw autorskich.

Mówca

W 2010 roku w największej i najbardziej reprezentacyjnej sali Uniwersytetu Wrocławskiego -w Auli Leopoldyńskiej, wygłosiłem mowę finałową w ramach XIV Lokalnego Konkursu Krasomówczego. 13 marca 2010 roku poczułem, że to dopiero początek mojej przygody z przemawianiem publicznym. Jako obrońca albo pełnomocnik wystąpiłem jeszcze w czterech konkursach krasomówczych – jednym jeszcze na studiach (XV Lokalny Konkurs Krasomówczy) i trzech na aplikacji adwokackiej. Dwukrotnie – w 2012 i 2014 roku, reprezentowałem Izby Adwokackie w Opolu, Wrocławiu, Wałbrzychu i Zielonej Górze w ogólnopolskich finałach.

Od 2011 roku jestem członkiem największej na świecie organizacji zrzeszającej mówców i liderów, która istnieje od 1924 roku – Toastmasters International. Z informacji udostępnionych na stronie toastmasters.org wynika, że ta organizacja na koniec 2015 roku zrzeszała 332 tysiące członków, którzy działają w ok. 15,5 tysiącach klubów, które to z kolei mieszczą się w 135 krajach. Rozwijam swoje umiejętności liderskie organizując spotkania , konferencje i warsztaty oraz wykonując obowiązki członka zarządu klubu. Jestem również inicjatorem założenia klubu toastmasters w Opolu, który został oficjalnie zarejestrowany w 2015 roku i już zrzesza doskonałych mówców i liderów.

Swoją pasją do prawa i przemawiania publicznego dzielę się na konferencjach oraz warsztatach. Przykładowo jako prelegent występowałem na konferencjach WordCamp, festiwalu BOSS, Toastmasters Leadership Institute, Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich oraz na 4S Leaders Camp. Byłem zapraszany przez koła naukowe, organizacje pozarządowe i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Przygotowywałem zespoły laureatów do zaprezentowania się na gali II Wrocławskiego Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży.

Prywatnie

Jestem brzeżaninem zakochanym we Wrocławiu – w uroku tego miasta oraz w tym jak dynamicznie rozwija się jego infrastruktura oraz lokalne firmy, które coraz częściej przekształcają się w globalne marki. Uwielbiam zatrzymać się przy dobrej, mocnej, czarnej kawie i spoglądać na to pełne życia miasto.

Na jednym z warsztatów uczestnik zadał mi pytanie – dlaczego Pan nie prowadzi bloga ? Miesiąc później powstał blog – startuplaw.pl, w ramach którego poruszana jest tematyka szeroko rozumianej własności intelektualnej, choć nie tylko.

KANCELARIA ADWOKACKA
MATEUSZ TUŃSKI

NIP: 7471856885, REGON: 362820582

Adres

Siedziba

pl. Zamkowy 5/4
59-306 Brzeg

Biuro Wrocław

ul. Podwale 19/5
50-043 Wrocław

Biuro Opole

ul. Prusa 1/5
45-362 Opole

Zobacz też

BLOG

Już czas dowiedzieć co przygotowało dla Ciebie polskie prawo.

KANCELARIA

Wiarygodne i sprawdzone rozwiązania prawne.